Informacja dotycząca 1% i darowizn
Dodane przez Agnieszka dnia Marca 27 2011 22:30:34
Informacja dla osób, które już założyły konto:

Do korzystania z konta przez osobę niepełnosprawną upoważnia komplet dokumentów:

1) Aktualna umowa, podpisana  przez osobę/placówkę ubiegającą się o korzystanie z konta Stowarzyszenia i Zarząd Stowarzyszenia,

2) orzeczenie o niepełnosprawności (nie dotyczy placówek),

3) druk "Aktualizacja danych kontaktowych" z aktualnymi danymi kontaktowymi osoby, która zajmuje się rozliczeniami w imieniu osoby niepełnosprawnej bądź placówki.

W przypadku braku kompletu dokumentów zostają wstrzymane do odwołania wypłaty środków zebranych na koncie.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć niezwłocznie do osoby zajmującej się rozliczeniami.