Ogłoszenie: Walne Zebranie 2014
Dodane przez Administrator dnia Lutego 24 2014 02:07:03
Dnia   11.06.2014 roku o godzinie  17.00   w siedzibie naszego Stowarzyszenia, ul Konwaliowa 3 lok A odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków Integrującego Stowarzyszenia Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi. II termin - w razie braku quorum - 11.06.2014, godz.  17.30Treść rozszerzona
Dnia   11.06.2014 roku o godzinie  17.00   w siedzibie naszego Stowarzyszenia, ul Konwaliowa 3 lok A odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków Integrującego Stowarzyszenia Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi. II termin - w razie braku quorum - 11.06.2014, godz.  17.30  

Porządek Walnego Zebrania:
1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania. 
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Omówienie i przegłosowanie zmian w Statucie
5. Głosowanie nad przyjęciem tekstu jednolitego Statutu 
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie Członka Zarządu, merytoryczne i finansowe 
8. Głosownie nad absolutorium dla Zarządu
9. Omówienie planów na 2014 rok
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad