Zapraszamy dzieci z autyzmem
Dodane przez admin dnia Marca 02 2014 11:22:10

Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi

zaprasza serdecznie

dzieci i młodzież w wieku 2-14 lat z autyzmem

na

Zajęcia rehabilitacyjno- terapeutyczne dla dzieci z autyzmem

pt. ZRÓWNOWAŻYĆ ZMYSŁY

Proponowane terapie to:

1. terapia logopedyczna

2. zajęcia integracji sensorycznej

3. zajęcia grupowe muzyczno-ruchowe

4. dogoterapia

Więcej informacji oraz harmonogram szkoleń i formularz zgłoszenia

można pobrać ze strony projektu:

LINK do plików do pobrania kliknij.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

NABÓR  TRWA od 3 marca 2014 do 20 marca 2014 roku.

Kryteria dla beneficjentów:

Wymagania formalne:

ü zameldowanie w Białymstoku,

ü posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (z diagnozą autyzm lub Zespoł  Aspergera).

ü wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie mailem na adres: jeden.swiat@gmail.com w terminie do dnia 20.03.2014.

ü rodzic/opiekun prawny zobowiąże się do systematycznego uczestniczenia dziecka w zajęciach oraz do dokonania opłaty uczestnika za wybrane zajęcia.

Zajęcia będą się odbywały:

w Gabinecie Terapii Dzieci i Młodzieży MIS w Zaściankach,

ul. Słoneczna 17

Szczegółowe informacje: Agnieszka Tucholska, tel. 783 676 197

Karta zgłoszenia w formacie PDF

Karta zgłoszenia w formacie DOC

Zadanie współfinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie

„Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem na 2014 rok”


Treść rozszerzona

Karta zgłoszenia w formacie PDF

Karta zgłoszenia w formacie DOC

Zaproszenie na zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne