Projekt pt.: „Zrównoważyć zmysły" VIII edycja
Dodane przez Robert dnia Września 14 2021 19:22:30

Projekt pt.:

„Zrównoważyć zmysły – zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, VIII edycja”


Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi oraz Spółdzielnia Socjalna „SUKURS” w Zaściankach serdecznie zapraszają do udziału w zajęciach terapeutycznych w ramach projektu pt. „Zrównoważyć zmysły – zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, VIII edycja”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością (zaburzenia rozwoju, w tym autyzm), zamieszkałych na terenie powiatu białostockiego.

W zależności od potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka określonych na podstawie opinii PPP, orzeczeń i/lub wstępnej diagnozy, oferujemy wsparcie poprzez indywidualne zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne z:

-logopedą,
-pedagogiem
-dogoterapeutą

oraz grupowe zajęcia artystyczne z elementami TUS (Trening Umiejętności Społecznych) w dwóch grupach wiekowych (6-9 lat i 10-14 lat).

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności/opinię PPP.

Karta-zgloszeniowa-DOC
Karta-zgloszeniowa-PDF

PFRON

Spółdzielnia Socjalna "SUKURS" w Zaściankach - kliknij

Więcej o działaniach Spółdzielni Socjalnej SUKURS - kliknij

.


Treść rozszerzona

Projekt pt.:

„Zrównoważyć zmysły – zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, VIII edycja”


Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi oraz Spółdzielnia Socjalna „SUKURS” w Zaściankach serdecznie zapraszają do udziału w zajęciach terapeutycznych w ramach projektu pt. „Zrównoważyć zmysły – zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, VIII edycja”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością (zaburzenia rozwoju, w tym autyzm), zamieszkałych na terenie powiatu białostockiego.

W zależności od potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka określonych na podstawie opinii PPP, orzeczeń i/lub wstępnej diagnozy, oferujemy wsparcie poprzez indywidualne zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne z:

-logopedą,
-pedagogiem
-dogoterapeutą

oraz grupowe zajęcia artystyczne z elementami TUS (Trening Umiejętności Społecznych) w dwóch grupach wiekowych (6-9 lat i 10-14 lat).

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności/opinię PPP.

PFRON