Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi w Białymstoku
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 60
· Najnowszy użytkownik: Cererdana
Nasi Przyjaciele
Dom Gościnny w Dzięciołówce
Bank Żywności w Suwałkach
Fundacja Psi Uśmiech
Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei
Katalog stron www.misiasty.pl
Podatek 1%
Kto dostanie 1% Twojego podatku? Fiskus czy dzieci? Wybór należy do Ciebie:
KONFERENCJA „ WSPÓLNIE DO ZAWODOWEGO SUKCESU” 07.11.2012
Newsy
7 listopada w godzinach 12:15-17:00 w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku odbyła się Konferencja „ Wspólnie do zawodowego sukcesu „ Spotkanie organizował Prezydent Miasta Białegostoku we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Głównym celem jej było podniesienie świadomości uczestników z zakresu zmian w kształceniu ogólnym i zawodowym, biorąc pod uwagę możliwości zdobycia zawodu oraz zaplanowania ścieżki edukacyjnej dla uczniów szkół gimnazjalnych. Przewidziane zostały wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Goście przedstawią swoje ścieżki kariery uwieńczone zawodowym sukcesem. Ponadto w części praktycznej zaplanowano warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Konferencja była okazją do zaprezentowania nowej strony internetowej, na której gimnazjaliści znajdą kompleksową informację na temat szkolnictwa zawodowe, np. ofertę białostockich szkół zawodowych. Strona jest już odstępna pod adresem www.ksztalceniezawodowe.bialystok.pl
KONFERENCJA OFOP 22.10.2012 WARSZAWA
Newsy
22 października odbyła się konferencja OFOP poświęcona konsultacjom przyszłego okresu programowania funduszy europejskich 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister Paweł Orłowski z Resortu Rozwoju Regionalnego, który odniósł się do 12 postulatów oraz opowiedział o konsultacjach, m.in. Założeń Umowy Partnerskiej. Około sto osób reprezentujących sektor pozarządowy, partnerów społeczno-gospodarczych, administrację centralną i samorządową, wzięło udział w konferencji organizowanej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Inaugurowała ona prace Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020, która ma stanowić największe jak dotychczas forum debaty organizacji pozarządowych, nastawione na proces konsultacji nowych funduszy przyszłej perspektywy. Z inicjatywy sygnatariuszy 12 postulatów oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, powstał pomysł na powołanie sekretariatu, obsługującego Stałą konferencję. Sekretariat działa już od września tego roku, a prowadzi go OFOP. Podczas spotkania prezentacje przedstawiło kilkunastu panelistów reprezentujących różne branże. Była też część poświęcona regionom. Oto tematy poruszane podczas spotkania pierwszego zjazdu Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020: Uczestniczący w spotkaniu Wiceminister Paweł Orłowski przedstawił zarys odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na 12 postulatów, które na początku października zostały przekazane administracji rządowej. Podkreślił on, że większość opracowanych przez sygnatariuszy postulatów dotyczących przyszłego okresu programowania ma swoje uzasadnienie. Druga część konferencji została poświęcona planom sekretariatu na działania Stałej konferencji. Zostały pokazane najważniejsze cele oraz wstępny harmonogram prac. Już na przełomie listopada i grudnia tego roku planuje się zorganizowanie briefingu prasowego, który poświęcony będzie 12 postulatom oraz podsumowaniu stanu prac i konsultacji nowego okresu programowania. Dodatkowo omówione zostały również inne działania w ramach harmonogramu prac Stałej konferencji , które można podzielić na cztery obszary: 1. spotkania konsultacyjne i organizacyjne: zarówno na poziomie ogólnokrajowym jak i w ramach grup roboczych OFOP i spotkań regionalnych, 2. wsparcie merytoryczne, poprzez agregowanie wiedzy i publikacja jej na portalu nowaperspektywa.ngo.pl, ale również wsparcie merytoryczne w miarę możliwości, organizacji biorących udział w procesie konsultacji, 3. monitoring, 4. wymiana informacji oraz promocja działań organizacji, związanych z konsultacjami nowego systemu funduszy europejskich. Spotkanie zakończyła prezentacja strony internetowej nowaperspektywa.ngo.pl, tworzonej wspólnie przez portal ngo.pl wraz z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych. Przekazano również informacje na temat możliwości włączenia się organizacji pozarządowych w działania Stałej konferencji poprzez organizowanie spotkań konsultacyjnych, grup roboczych oraz działania merytoryczne związane z wypracowywaniem stanowisk.
STRAJK ŻYWNOSCI 16.10.2012
Newsyrelacja w przygotowaniu
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 28-29.09.2012 BIAŁYSTOK
NewsyKolejna tegoroczna Zbiórka już za Nami.
Uczniowie SP nr 44, wolontariusze oraz członkowie Naszego Stowarzyszenia w Carrefour Hipermarket zebrali ok 208 kg żywności która została komisyjnie zliczona i rozdysponowana dla osób potrzebujących.
Dziękuje wszystkim którzy swój wolny czas poświecili stojąc i zbierając żywność
Centrum Kopernika 26.09.2012 Warszawa w ramach PZU
Newsy

Dnia 26.09.2012r. uczestnicy projektu (dzieci i rodzice) wraz z uczniami i nauczycielami naszej partnerskiej szkoły, ZS nr 12 w Białymstoku, udali się na wycieczkę edukacyjną do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Kilkugodzinne zwiedzanie interaktywnych sal wystawowych pozwoliło nam doświadczać i poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń. Wiele radości dostarczały naszym uczniom odkrywanie jak działają olbrzymie bańki mydlane, jaka może być moc wiatru, mogliśmy doświadczyć "trzęsienia ziemi", zbadać zawartość wody w naszym organizmie, sprawdzić jak działa wykrywacz kłamstw, sprawdzić swój charakter, poleżeć na gwoździach jak fakir i doświadczyć wiele innych niesamowitych przygód.

Ogromne wrażenie wywarło na nas oglądanie filmu o budowie i zastosowaniu teleskopu pt. "Dwa szkiełka" w Planetarium Niebo Kopernika. Dzięki nowoczesnym teleskopom można dostrzec nie tylko gwiazdozbiory na niebie ale też odległe galaktyki. Dowiedzieliśmy się wiele cennych informacji o naszej planecie i jak i galaktyce. Film wyświetlany był na sferycznym ekranie otaczającym widownię ze wszystkich stron. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieliśmy poczucie zanurzenia w wyświetlanym pokazie potęgowane przez system nagłośnieniowy rozmieszczony dookoła kopuły, obejrzeliśmy go w pozycji lecącej w bardzo wygodnych fotelach. Po filmie i przerwie na deser mieliśmy jeszcze trochę czasu na zwiedzanie i dodatkowe eksperymenty. W drodze powrotnej młodzież miała milą niespodziankę - posiłek w ulubionej restauracji - McDonalds. Tym smakowitym akcentem zakończyliśmy naszą pierwszą w tym roku edukacyjną wycieczkę do stolicy

 

 

VI PODLASKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 22.09.2012
Newsy
Tym razem pod hasłem- „Szanse i zagrożenia budowania potencjału organizacji pozarządowych w województwie podlaskim” odbyło się 22 września 2012r. roku, w salach Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. w ramach projektu „Podlaska Sieć Pozarządowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w Forum wzięło 75 osób z różnych organizacji z terenu całego województwa podlaskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Organizatorem Forum był Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku wraz z Marszałkiem Województwa. Główną ideą było stworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji w zakresie najważniejszych kwestii związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Tym razem dyskusję poświęcono  Efektywności III sektora w wydatkowaniu środków z UE.  Trudnościom III sektora w realizacji zadań własnych gminy, jakości partnerstw lokalnych.  Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.  Reprezentatywności III sektora w ciałach doradczych Forum otworzyła Katarzyna Łotowska- Prezeska OWOP, zaznaczając że odbywa się nie bez przyczyny pod koniec września. Data 22 września wpisuje się w kalendarz obchodów Tygodnia Partycypacji Obywatelskiej, której inicjatorem jest sieć obywatelska państw Europy Środkowo- Wschodniej (CEE Citizen Network). Pani Katarzyna przypomniała też historię spotkań sektora.Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, podkreślił rolę organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu demokratycznego państwa, zaznaczył konieczność przybliżania sektorów do siebie, bardziej aktywnego włączania organizacji w proces współdecydowania i współrządzenia. Zobowiązał się do kontynuowania tej dyskusji na Forum Samorządowców, przekonania ich do replikowania na swój teren modeli współpracy administracji i organizacji pozarządowych. W imieniu Pana Marszałka prezentacji Porozumienia na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, podpisanego w lipcu 2012 r., dokonała Pani Eliza Szadkowska- Pełnomocniczka Marszałka ds. NGO’s. Dr Ireneusz Sadowski, przedstawił wyniki badań dotyczących udziału sektora pozarządowego w planowaniu i wdrażaniu polityk publicznych w obszarze przedsiębiorczości i polityki społecznej przez samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Badania były realizowane wiosną br. Pełny raport będzie dostępny na stronach OWOP, po zakończeniu opracowania w grudniu 2012r. Efekty pracy powołanych w listopadzie 2011 r. Podlaskiej Sieci Organizacji Pozarządowych oraz Federacji Organizacji Pozarządowych m. Białystok przedstawiły Ewa Jasińska i Agnieszka Czarkowska -animatorki grup. Prezentację uzupełnił przygotowany w ramach projektu film o Sieci. Dokumentacja fotograficzna http://www.owop.org.pl/gallery/photo/gid/6
RZECZPOSPOLITA LOKALNA SEJM SPOŁECZNIKÓW, BOJOWNIKÓW I EKSPERT
Newsy
W dniach 19-20 września 2012 spotkało się kilkuset najbardziej aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnych z całej Polski w celu przedyskutowania i wspólnego szukania najlepszych rozwiązań, które pozytywnie zmienią ich społeczności w perspektywie roku 2020. Efektem licznych debat i warsztatów podczas wydarzenia były propozycje konkretnych działań, ujęte w formie szeroko dystrybuowanego (m.in. do mediów) raportu. Wypracowane propozycje rozwiązań będą wykorzystane przez uczestniczące w wydarzeniu instytucje centralne i lokalne (m.in. poszczególne ministerstwa, parlament, urzędy i samorządy, organizacje społeczne i media). Organizatorzy wierzą, że ich wprowadzenie pozwoli na zdecydowaną poprawę życia społeczeństwa w wielu dziedzinach. W wydarzeniu, wypełnionym spotkaniami i warsztatami wzięło udział ok. 400 uczestników: 1) lokalni liderzy i animatorzy społeczni (m.in. laureaci lokalnych konkursów na najbardziej aktywnych społeczników), którzy wyróżniają się szczególną aktywnością na swoim terenie. Obecni byli także przedstawiciele samorządów i mediów lokalnych, którzy najlepiej znają lokalne problemy i wspólnie będą pracować nad najlepszymi rozwiązaniami. Wszyscy oni reprezentowali swoje społeczności i mówili w ich imieniu. 2) przedstawiciele władz centralnych: ministrowie i przedstawiciele ministerstw (m.in. Rozwoju Regionalnego, Pracy i Polityki Społecznej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Edukacji Narodowej), eksperci instytucji rządowych, komisji parlamentarnych (m.in. przewodniczący komisji sejmowych i senackich), przedstawiciele biznesu, organizacji samorządowych. Podczas Rzeczpospolitej Lokalnej mieli oni możliwość bezpośredniej rzeczowej dyskusji, prowadzącej do opracowania konkretnych planów działania. Moderatorami debat byli znani publicyści, m.in. Edwin Bendyk i Jarosław Gugała. Uczestnicy Rzeczpospolitej Lokalnej przenieśli się w rok 2020, by określić jakie marzenia chcieliby zrealizować i jakie cele osiągnąć. Następnie, podczas dyskusji wspólnie zaplanowali drogę dojścia do tego celu, tak, by wspólne marzenia mogły się ziścić w niedalekiej przyszłości. Planując przyszłość uczestnicy opierali się na studiach przypadków prawdziwych lokalnych społeczności, z ich autentycznymi problemami, ale też zasobami i możliwościami. Zwieńczeniem pierwszego dnia spotkania 19 września była uroczysta gala Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej podczas której 6 laureatom wręczono nagrody. Konkurs wyróżnia i promuje animatorów lokalnych, czyli osoby, które swoją postawą i pracą w swoim środowisku przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. Rolę ambasadora wydarzenia pełnił Premier Tadeusz Mazowiecki. Organizatorzy : Krajowy Ośrodek EFS, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Fotki : https://plus.google.com/photos/106378176597151949093/albums/5791717630637491665?banner=pwa&authkey=COHx9bn3-PWcMA

SPRZ ĄTANIE ŚWIATA 2012 PIKNIK EKOLOGICZNY 15.09.2012
NewsyTego dnia w sobotę od godz.15 .00 odbył się Piknik ekologiczny pod hasłem Kocham, lubię , szanuję … nie śmiecę w ranach akcji Sprzątania Świata 2012. . Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie OKOLICA które w Lesie Turczyńskim przygotowało sprzątanie, warsztaty przyrodnicze, pokaz sztuki walki sambo, konkurs recyklingowy” zwierzaki- dziwaki” z surowców wtórnych , konkursy , zabawy sprawnościowe, strzelanie do celu z armatki wodnej oraz ognisko z kiełbaskami i inne atrakcje. Nasza nieliczna Jednoświatowa również wzięła udział w tej ekologicznej imprezie
PIKNIK RODZINNY W POMIGACZACH 13.09 2012r
NewsyDnia 13.09 2012r. uczestnicy projektu pt. Usprawnieni przyjaźnią, sztuką zachwyceni” współfinansowanego ze środków Fundacji PZU oraz uczniowie partnerskiej szkoły - Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Krakowskiej wraz z rodzicami i nauczycielami wzięli udział w wycieczce do gospodarstwa agroturystycznego HOWIENY w Pomigaczach, podczas której odbył sie piknik rodzinny oraz obchody Święta Ziemniaka. Mimo wielu obaw pogoda w tym dniu dopisała, choć czuć było nadchodzącą jesień. Autokarem spod szkoły, w doskonałych nastrojach wyruszyliśmy na spotkanie z naturą. Na miejscu powitała nas gospodyni majątku Miss Polonia - Pani Rozalia Mancewicz, życząc nam wspaniałej zabawy. Bez chwili namysłu ruszyliśmy na spacer, aby podziwiać rozległy teren i spotkać żyjące tam lamy, strusie, kucyki, króliki, świnki wietnamskie, sarny, osiołki, łabędzie i kaczki. Nad wszystkim baczną pieczę trzymał dostojny bociek. Po długim spacerze rozpoczęły się obchody Święta Ziemniaka. Prowadzące panie, pani Alina i pani Alicja zaprosiły wszystkich do wspólnej zabawy. Zaczęliśmy od zabaw: „Ziemniak parzy”- podawanie ziemniaka w rytm melodii, zabawy z chustą i ziemniakiem. Kolejnym punktem imprezy było poznanie historii pochodzenia ziemniaka, Uczestnicy dowiedzieli się również o jego wartościach odżywczych tego popularnego warzywa, a uczniowie wykazali się szeroką wiedzą na temat przyrządzanych z niego potraw. Dla wszystkich przygotowano liczne konkurencje. Rodzice musieli wykazać się inwencją twórczą podczas wykonywania ziemniaczanych ludzików i układania wierszyka o tym popularnym warzywie, a uczniowie sprytem w sadzeniu ziemniaków, rzutach ziemniakiem do kosza, przenoszeniem ziemniaka na łyżce oraz szukaniem go wśród innych przedmiotów z zasłoniętymi oczami. Po wyczerpujących konkurencjach zasiedliśmy do stołów, suto zastawionych smakołykami przygotowanymi przez rodziców i organizatorów pikniku a następnie ruszyliśmy w stronę ogniska i przystąpiliśmy do pieczenia ziemniaków oraz kiełbasek. Czas ten wypełniliśmy śpiewaniem piosenek biesiadnych przy akompaniamencie pana Jurka. Impreza przebiegła atmosferze radości zadowolenia i uśmiechu. Wszyscy chętnie włączali się do konkurencji i zabaw oraz z apetytem jedli królujące w tym dniu PIECZONE ZIEMNIACZKI. Wypoczęci i zadowoleni wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Podatek 1%
KRS 0000144665


Integrujące Stowarzyszenie
JEDEN ŚWIAT


im. prof. Zbigniewa Religi
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/03/2020 04:33
Nowa edycja programu ZRÓWNOWAŻYĆ ZMYSŁY https://static.wix
static.com/media/a
27d24_9c5a5f4b411e
4d84943e76569051a1
5a~mv2.bmp

06/11/2019 21:52
Sobota (najbliższa) Centrum Aktywności Społecznej 10:30, sala 102 i 102A. Zdobimy pierniczki, rozmawiamy o zdrowym żywieniu.

25/10/2019 20:19
Pamiętaj: nasz nr KRS to 0000144665 - wstaw go w swój PIT. Serdeczne podziękowania 1% na KRS 0000144665

25/10/2019 20:15
Darowizny można wpłacać przez cały rok na nasze konto: PL 71 1020 1332 0000 1002 0026 3921 Wpłaty darowizn można uwzględnić przy rozliczeniu podatkowym.

25/10/2019 20:05
Spotykamy się w Centrum Aktywności Społecznej CAS 26/10/19 godz.10:30-13:00.S
zczegoly w Aktualnościach Smile

01/03/2017 18:51
Od 1 marca 2017 została wznowiona umowa o kolportaż kartek okolicznościowych
z Panią Renatą Wójcik z siedzibą: Lublin , ul.7 REGON 060053627 NIP 7121395780

03/01/2017 11:42
od 1 stycznia 2017 do marca 2017 została zawieszona umowa o kolportaż kartek okolicznościowych
z Panią Renatą Wójcik z siedzibą: Lublin , ul.7 REGON 060053627 NIP 7121395780

09/12/2015 09:10
01.12.2015 została zawarta umowa o kolportaż kartek okolicznościowych
z Panią Renatą Wójcik z siedzibą: Lublin , ul.7 REGON 060053627 NIP 7121395780

09/12/2015 09:08
01.12.2015 została zakończona umowa z Panią Baczewską

09/12/2015 09:07
W dniu 11.12.2015 została zawarta umowa o kolportaż kartek okolicznościowych
z Iskierka Anna Fedio z siedzibą: 22-100 Chełm , ul. Wojsławicka 8F/79 NIP 5632078743