Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi w Białymstoku
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 60
· Najnowszy użytkownik: Cererdana
Nasi Przyjaciele
Dom Gościnny w Dzięciołówce
Bank Żywności w Suwałkach
Fundacja Psi Uśmiech
Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei
Katalog stron www.misiasty.pl
Podatek 1%
Kto dostanie 1% Twojego podatku? Fiskus czy dzieci? Wybór należy do Ciebie:
Historia

Historia


01.06.2002

Integracyjny Dzień Dziecka, zorganizowany przez Sołectwo Niewodnicy i Klub Kobiet Kreatywnych. Podczas tej imprezy narodził się pomysł o powołaniu stowarzyszenia pomocy rodzinom z problemem niepełnosprawności.


23.06.2002

Kolejna impreza integracyjna - Festyn Rodzinny. Organizatorzy - Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy.


10.07.2002

Pierwsze zebranie założycielskie, tym razem w Białymstoku. Podjęto uchwały: o przyjęciu nazwy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski JEDEN ŚWIAT, Statutu Stowarzyszenia, wyłonieniu Komitetu Założycielskiego, który dnia 15 czerwca złożył wszystkie wymagane dokumenty w Rejonowym Sądzie Gospodarczym XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku , sygn. akt. BI XII Ns-Rej. 4079/02/146


 

Pod koniec lipca 2002 r. dokumenty zostały nam zwrócone do uzupełnienia. Z powodu wakacji i niemożności zebrania wszystkich członków założycieli, 30 sierpnia odbyło się kolejne zebranie założycielskie.


30.08.2002

Ponowne zebranie założycielskie. Jednogłośnie przyjęto tę samą nazwę i statut, wybrano Zarząd, który zastąpił Komitet Założycielski oraz Komisję Rewizyjną.


06.09.2002

Zarząd, jako organ reprezentujący Stowarzyszenie składa po raz drugi wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego ( sprawa otrzymuje sygnaturę BI XII Ns-Rej. KRS 4884/02/067), zwracając się z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniu rejestrowym.


09.09.2002

Sąd Rejestrowy wydaje zarządzenie wzywające Komitet Założycielski do złożenia oświadczeń majątkowych i o stanie rodzinnym, pomimo wykazania, iż Stowarzyszenie nie posiada żadnych środków, działa na rzecz społeczności rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem a majątek członków Komitetu Założycielskiego nie ma nic wspólnego z majątkiem Stowarzyszenia. Poza tym rolę organu reprezentującego Stowarzyszenie przejął w miejsce Komitetu Założycielskiego - demokratycznie wybrany Zarząd.


13.09.2002

Zarząd w odpowiedzi na wezwanie do złożenia oświadczeń majątkowych przez Komitet Założycielski wnosi pismo kwestionujące podstawę prawną wezwania.


24.09.2002

Sąd Rejestrowy w całości oddala wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych powołując się na fakt nie złożenia przez Komitet Założycielski żądanych oświadczeń majątkowo-rodzinnych pomimo wycofania zbędnie zgłoszonych do wpisu danych członków Komitetu Założycielskiego. Tym samym sąd zażądał dopełnienia złożenia oświadczeń od organu Stowarzyszenia jednocześnie wycofując z dokumentacji formularz dotyczący tegoż organu.


03.10.2002

Zarząd wnosi skargę na orzeczenie Referendarza Sądowego, oddalające wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.


04.10.2002

Skutkiem porady uzyskanej od pracownika Sądu, w celu przyspieszenia rejestracji, Grażyna Jabłońska, jako osoba fizyczna dokonuje przelewu ze swojego konta na konto Sądu, zaciągając kredyt w wysokości 500 zł. Po wniesieniu opłaty rejestracyjnej sprawa zostaje wpisana pod nową sygnaturą BI XII Ns-Rej. KRS 5202/02/365 i skierowana na posiedzenie niejawne w celu rozpoznania wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. W tym samym dniu zapada postanowienie Sądu oddalające wniosek a z informacji telefonicznej jasno wynika, ze Sąd ma znowu czas do 3 ustawowych miesięcy na rejestrację, mimo, iż akta sprawy nie zostały zwrócone.


14.10.2002

Zarząd składa zażalenie na postanowienie Sądu pierwszej instancji rozstrzygające w przedmiocie kosztów do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sadu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Białymstoku motywując, iż nieprawdą jest, że skoro koszta rejestracji zostały poniesione, to Stowarzyszenie posiadało na to środki. Stowarzyszenie środków nie posiadało, co zostało udowodnione już w pierwszym wniosku o zwolnienie z opłat sądowych - składki miesięczne w wysokości 2 zł, niemożność przyjmowania (zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach) do czasu rejestracji wszelkich darowizn, podejmowania jakiejkolwiek działalności gospodarczej, przyjmowania składek członkowskich ponad wymiar wyznaczony uchwałą na zebraniu założycielskim


22.10.2002

Sąd Okręgowy oddala zażalenie Zarządu na postanowienie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Białymstoku z dnia 04.10.2002 r.


14.11.2002

Odbywa się posiedzenie niejawne, na którym Przewodniczący Posiedzenia wycofuje za zgodą członków Zarządu wniosek o wpis do Rejestru danych członków Komitetu Założycielskiego oraz proponuje zmiany w Statucie, których - zdaniem Przewodniczącej, Zarząd, jako organ reprezentacyjny, może dokonać sam. Jeszcze tego samego dnia poprawiony Statut z podpisami członków Zarządu zostaje złożony w Sądzie.


15.11.2002

Sąd rejestrowy zarządza doręczenie organowi nadzoru - Prezydentowi Miasta Białegostoku wniosku o rejestrację wraz z załącznikami w celu zaopiniowania w terminie 14 dni. Adresatem dokumentów powinien być - zgodnie z siedzibą Stowarzyszenia - Starosta Powiatowy. Ponieważ Stowarzyszenie od 15 lipca czeka na rejestrację, Zarząd zwołuje zebranie Członków Założycieli, podczas którego zapadają uchwały o przyjęciu nowej siedziby Stowarzyszenia oraz do Statutu naniesione są poprawki zgodne z uwagami Organu Nadzoru. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Organ Nadzoru wniosek wraca do Sądu Rejestrowego.


24.12.2002

Sąd Rejestrowy dokonuje wpisu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski JEDEN ŚWIAT do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144665.


06.01.2003

Stowarzyszenie otrzymuje wpis do rejestru REGON (052144721)


08.01.2003
Uzyskanie numeru NIP 542-27-86-221
oraz numeru konta bankowego:
kod SWIFT: B PKO PL PW
Bank PKO BP S.A. I Oddział Białystok
nr 80-10201332-100023517


11.01.2003


Zjazd Stowarzyszenia w Krakowie, gdzie podjęto projekty uchwał na Walne Zebranie w Białymstoku.


17.01.2003

Walne Zebranie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski "JEDEN ŚWIAT" w Białymstoku.


24.01.2003

Zarząd składa do Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku koncepcję na zagospodarowanie przedszkola przeznaczonego do likwidacji.


27.01.2003

Zarząd składa wnioski o pomoc lokalową, materialną i organizacyjną do:
- Prezydenta Miasta Białegostoku
- Przewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku
- Starosty Białostockiego
- Przewodniczącego Rady Powiatu
- Marszałka Województwa Podlaskiego
- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego
- Wojewody Podlaskiego


27.01.2003

Zarząd składa do PFRON dokumentację wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć organizowanych w ramach obchodów "Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych"


17.02.2003

Bal Charytatywny, zorganizowany przez "Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy".

W jego programie przewidziana była aukcja na rzecz naszego stowarzyszenia, m.in. rzeczy dostarczonych przez Artura Barcisia, naszego Pierwszego Honorowego darczyńcy - portret aktora z piękną dedykacją, scenariusz "Miodowych lat" z autografami Artura Barcisia i Cezarego Żaka. Z przyczyn obiektywnych aukcja nie doszła do skutku.

Ale ... nie ma tego dobrego, co by na lepsze nie wyszło! Właścicielem portretu naszego Pierwszego Honorowego Darczyńcy został ... Klub Kobiet Kreatywnych z Niewodnicy. Portret zajmie - a jakże - honorowe miejsce w odremontowanej remizie strażackiej w Niewodnicy. Dla upamiętnienia pierwszego spotkania założycieli Stowarzyszenia. Działo się to dnia 1 czerwca 2002 roku podczas festynu z okazji Dnia Dziecka. W festynie tym brały udział rodziny z Niewodnicy a także rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. Radości i uciechom duszy i ciała nie było końca! Były bowiem wspaniałe konkursy, gry, zabawy, tańce, śpiewy a także przepyszne ciasta i napoje, kiełbaski z ogniska. Jednym słowem był to wspaniały początek integracji społeczności niewodnickiej z rodzinami z niepełnosprawnymi dziećmi. Bez podziału na świat zdrowych, chorych, mniej lub bardziej sprawnych. I tak właśnie powstał Jeden Świat!

Podczas integracyjnego balu choinkowego nastąpi uroczyste odsłonięcie portretu naszego Pierwszego Honorowego Sponsora, a także tablicy upamiętniającej miejsce zawiązania się naszego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski Jeden Świat.

-Grażyna Jabłońska


18.02.2003

Zawiadamiamy, że 1.03.2003r. w Niewodnicy odbędzie się Choinka Integracyjna.
Zapraszamy wszystkich na bal. Mile widziane stroje karnawałowe, maseczki... Zamieścimy fotoreportaż z tej uroczystości.

- Grażyna Jabłońska


20.02.2003

2003 - Rok Niepełnosprawnych

Rok 2003 został ustanowiony Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Honorowy patronat nad obchodami ERON w Polsce objął Prezydent RP
Aleksander Kwaśniewski.


27.01.2010

Został odebrany aktualny KRS z zmienioną nazwą na Integrujące Stowarzyszenie " Jeden Świat" im. prof. Zbigniewa Religii oraz zostały zamówione nowe pieczęci Stowarzyszenia


01.10.2010

Wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Letniej 1/1 ( stary budynek szkoły) w Białymstoku


09.11.2010

Wynajem skrzynki pocztowej 9 i przekierowanie wszelkiej poczty na Integrujące Stowarzyszenie " Jeden Świat" im. Prof. Z. Religi skr. 9 , 15-662 Białystok 26

Podatek 1%
KRS 0000144665


Integrujące Stowarzyszenie
JEDEN ŚWIAT


im. prof. Zbigniewa Religi
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

01/03/2024 13:04
Wyprowadzenie z kaplicy do kościoła: sobota, 2 marca. godz 11:00.

01/03/2024 13:04
Wystawienie zwłok: piątek, 1 marca, godz. 16:00 w kaplicy pogrzebowej Parafii Św. Andrzeja Boboli, ul. Św. Andrzeja Boboli 49a

01/03/2024 13:04
Szczegóły uroczystości pogrzebowych Roberta Halickiego

09/03/2021 21:14
W sprawie cegiełek na nasze działania: kontakt z SERDUSZKO, tel. 797752014 Natomiast 1% od podatku można kierować na KRS 0000144665 Nasze konto dla darowizn: PL 711020133200001002
00263921

09/03/2021 21:11
Pamiętaj: nasz nr KRS to 0000144665 - wstaw go w swój PIT. Serdeczne podziękowania 1% na KRS 0000144665

09/03/2021 21:10
Wolontariusze firmy SERDUSZKO (797 752 014) wspierają naszych podopiecznych. Tożsamość wolontariuszy proszę potwierdzać pod w/w telefonem. Dziękujemy za wsparcie

09/03/2021 21:09
Darowizny można wpłacać przez cały rok na nasze konto: PL 71 1020 1332 0000 1002 0026 3921 Wpłaty 1% od podatku można uwzględnić przy rozliczeniu podatkowym-KRS 0000144665

09/03/2021 21:08
KRS 0000144665 1% na KRS 0000144665 rozliczając swój PIT, możesz wesprzeć nasze działania

09/03/2021 21:06
13.11.2015 została podpisana umowa o kolportaż CEGIEŁEK - kartek okolicznościowych
. Kontakt w tej sprawie 797752014 - SERDUSZKO Robert Głowacki

09/03/2021 21:03
Od 13.11.2015 jest podpisana umowa o kolportaż cegiełek. Kontakty w tej sprawie: SERDUSZKO tel. 797752014 Robert Głowacki, Chełm (siedziba SERDUSZKO)